Over de Stichting

Stichting Jazz in Zwolle is hét culturele platform voor de jazzmuziek in Zwolle en omstreken. De activiteiten die de Stichting onderneemt om dit in stand te houden bestaan uit promotie en financiële ondersteuning van huidige initiatieven, programmeren van nieuwe concerten en bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van talent in Zwolle.

Het bestuur

Tom Leeuwenburg

Tom Leeuwenburg

Voorzitter

Tom Leeuwenburg (Rotterdam, 1993) is als voorzitter van de Stichting eindverantwoordelijk voor het uitvoerende en creatieve proces. Van 2013-2017 was hij student saxofoon aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Andere initiatieven waar hij bij betrokken is omtrent jazz zijn o.a. de "Room for Jazz Sessions", waarbij lokale en (inter)nationale artiesten een vast podium hebben gekregen. Daarnaast is hij actief in verschillende bezettingen, van o.a. duo's DJ tot het "Tom Leeuwenburg Jazz Kwartet".

...meer
Lotte van Bolhuis

Lotte van Bolhuis

Secretaris

Lotte van Bolhuis (Leiden, 1992) is jazzzangeres en zangdocente (o.a. bij Popschool Olst). Zij studeert lichte muziek aan het Artez Conservatorium in Zwolle (2014-2018). Als algemeen bestuurslid is zij o.a. verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten in de regio en het verzorgen van evenementen. Daarnaast is zij de onmisbare schakel tussen het creatieve proces en de concrete praktijk, en de verdere uitvoering daarvan. Verder heeft ze drie jaar ervaring met organisatorisch werk voor Stichting Jeugd met een Opdracht.

...meer
Geert van Dijk

Geert van Dijk

Penningmeester

Geert van Dijk (Groningen, 1990) is saxofonist en docent. Hij studeerde in 2017 af aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Naast zijn activiteiten als saxofonist en bij de stichting is hij sinds het begin betrokken bij de PR en online vertegenwoordiging van Cultuurschip Thor. Verder heeft hij ervaring opgedaan in het stichtingsbestaan door zijn betrokkenheid bij Stichting Vrienden van Cultuurschip Thor. Binnen de Stichting is hij verantwoordelijk voor onder meer de boekhouding, budgettering van projecten, fondsenwerving en subsidieaanvragen.

...meer